GDPR

Dataskydds- och cookiepolicy Terräng

När du handlar på terrang.se lagras din data enligt Dataskyddsförordningens (GDPRs) regelverk. Du har alltid rätt att begära ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig i våra system och informationen delas endast med våra medarbetare eller andra aktörer direkt involverade i våra tjänster. Du kan när som helst tacka nej till fler nyhetsbrev genom att klicka på länken i nyhetsbrevet. Du kan även kontakta oss om du vill att vi raderar dina uppgifter från vår databas.

Personuppgiftsansvarig

Terräng drivs av MP-Sec International AB, org.nr. 556400–5253. MP-Sec och Terräng har en gemensam IT-struktur där all hantering av personuppgifter sker.
MP-Sec är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av Terrängs kunders personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och denna policy.

Terräng lagrar endast följande uppgifter om våra kunder:
namn
adress
telefonnummer
e-postadress
IP-adress (i samband med beställning, inte annars)
beställningshistorik på terrang.se

Den information vi har om dig har du försett oss med i samband med köp hos oss. Din information används endast till att:
nå dig med beställda produkter
nå dig med vårt nyhetsbrev
nå dig med speciella erbjudanden
nå dig vid eventuella kundtjänstärenden

Säkerhet
Hos oss är dina uppgifter skyddade med SSL (Secure Sockets Layer) som krypterar kommunikationen mellan två parter.
Att handla på terrang.se kännetecknas av säker e-handel och vi accepterar ingenting annat än våra kunders fullständiga säkerhet hos oss.

Efterlevnad av lagar
Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen. Vi lämnar även ut dina uppgifter till polisen på begäran om de är av relevans för utredning av brottsmisstankar.

Tidsförhållanden
Vi sparar aldrig personliga data längre än vi måste eller som vi bedömer är rimligt. Om inget annat anges sparar vi dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss (förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid).

Marknadsföring
Det enda som kopplar din personliga data mot vår marknadsföring är din e-postadress. Vi använder den för att nå dig med vårt nyhetsbrev. Vi bad om ditt samtycke i samband med du registrerade dig hos oss som kund. Du kan när som helst återkalla samtycket genom att ändra dina inställningar på Mitt Konto eller klicka på länken i sidfoten på nyhetbrevet.

Tillgång till data

Våra anställda
Vissa anställda kan ta del av dina personliga data i den utsträckning som behövs för att lösa sin uppgift. Vanligaste exemplet är någon form av kundtjänstärende.

Personal på stödfunktioner
Enstaka individer arbetar med att underhålla och utveckla vår kunddatabas och kan därmed komma i kontakt med våra kunders personuppgifter.

Myndigheter och räddningstjänst
Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut, samt till polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm.


Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har rätt att göra ett registerutdrag. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Du måste även kunna legitimera dig med en i Sverige godkänd ID-handling. Du skall vid förfrågan om utdrag lämna in en obruten förpackning med ett USB-minne som vi kan skriva ditt utdrag på. Första utdraget är gratis, efterföljande utdrag har en administrativ kostnad. Begäran gör du i en Terrängbutik samtidigt med legitimering. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress. Kan vi inte möta ditt önskemål, lämnar vi en motivering till dig. Observera att vi endast lämnar ut uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Rätt till rättelse
Har vi fel uppgifter? Då har du rätt att begära att vi rättar till felen. I de flesta fall kan du själv rätta felaktiga uppgifter via Mitt Konto på terrang.se – är detta inte möjligt måste du besöka en Terrängbutik och framföra din önskan där, samt legitimera dig med en i Sverige godkänd ID-handling.

Rätt till radering
Du har alltid rätt att vända dig till oss och be att din personliga data raderas.

Rätt till begränsning av behandling
Om du anser att personuppgifterna är felaktiga och begär rättelse kan du begära att vår behandling av din personliga data begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds och rättas.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot den behandling av dina  personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar din personliga data i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Våra kontaktuppgifter framgår nedan. Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.

Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. När du besöker terrang.se lagras alltså cookies i din dator, men våra cookies innehåller aldrig personlig data. Nästan alla webbplatser använder cookies. De syftar till att hjälpa till, i många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen. Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och innehåller bl.a. information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används. Genom cookies ser vi vad våra kunder gör, men inte vem som gör vad. Vi använder denna information, som alltså inte räknas in under personlig data, för att analysera och förbättra vår verksamhet samt din upplevelse som kund. Vi vill hela tiden göra din upplevelse på terrang.se bättre och mer personlig, utveckla nya funktioner och tjänster. Detta omfattar också att administrera, skydda, driva och bibehålla terrang.se liksom att administrera och säkra system, att följa samlad statistik om användning och köp på webbplatsen och för att förbättra kunskapen om våra kunders preferenser.